payroll

Bodrolama

Bordrolama esasen hesap dökümü çıkarmaktır. Maaş bordrolaması ise bir şirketteki çalışanların maaşlarının hesaplanması, ödenmesi ve tüm kesinti ve ek ödemelerle birlikte kayıt altına alınması işlemlerini ifade eder. Bu işlemler genellikle insan kaynakları departmanları tarafından yapılır ve personelin özlük dosyasına eklenir. İnsan kaynakları olmayan şirketlerde ise bu iş muhasebe departmanı tarafından yürütülür. Bordrolama süreci sayesinde çalışanların maaş ödemesinin ve maaşlardan yapılan zorunlu kesintilerin düzenli olarak gerçekleştirilmesi sağlanır.