Human Resources

İnsan Kaynakları

İnsan kaynakları (İK) terimi, bir şirketin veya kuruluşun işgücünü oluşturan kişileri tanımlar. Çalışanlar, iş gücü sağlayarak şirketin hedeflerini ilerleten kaynaklardır. İş dünyasında insan kaynakları, personeli işe almak ve eğitmek, işyeri politikaları geliştirmek, çalışanlara sağlanan faydaları yönetmek ve çalışanları kuruluşta kalmaya motive etmekten sorumlu departmandır.