Logistics

Lojistik

Lojistik, bir ürünün kaynağından tüketicisine ulaştırmak için gerçekleştirilen bütün faaliyetler olarak gösterilebilir. İlgili faaliyetler tedarik zinciri olarak gösterilen bir çerçeve kapsamında gerçekleşmektedir. Geleneksel tedarik zinciri içinde, taşıma faaliyetleri ile beraber depolama, dağıtım, elden geçirme, paketleme, stok yönetimi sigorta ve gümrük benzeri faaliyetlerde bulunmakta ve bu çalışmalar bir bütün olarak değerlendirildiğinde lojistiği ifade etmektedir. Lojistik, “herhangi bir ürünün veya hizmetin üretildiği yerden kullanıldığı ya da nihai olarak tüketildiği son noktaya kadar olan hareketine bağlı olarak meydana gelen birçok çalışmayı" ifade etmektedir.